Blog

Over taxi's en Gogido

Minder chaos op Schiphol?

Sinds de uitspraak van de rechter in april jongstleden dat alle taxichauffeurs met een vergunning passagiers mogen oppikken op Schiphol heerst er chaos. In de Telegraaf van 7 november jl. werd zelfs de vergelijking getrokken met de luchthaven van New Delhi. Nu ben ik nog nooit op de luchthaven van New Delhi geweest, maar ik kan me er iets bij voorstellen.

Paul Pietersen, 12-11-2015

Ook ik verbaas mij op Schiphol over rommelige situatie en de huidige ronselpraktijken. Het zou goed zijn als deze praktijken snel weer verdwijnen. Maar helemaal terug naar de oude situatie is niet wenselijk en ook niet houdbaar.

Het probleem is dat er gewoonweg teveel vervoersbewegingen rond Schiphol zijn en dat is helemaal niet nodig. De extra congestie op Schiphol wordt onder andere veroorzaakt door taxi’s die leeg van of naar Schiphol rijden. Er staan bijvoorbeeld taxi's met een speciale vergunning op de afgesloten opstelstroken die op metertarief vooral naar Amsterdam rijden. Vervolgens rijden ze leeg (!) zo snel mogelijk terug naar Schiphol om nieuwe passagiers op te halen. De taxi’s die met passagiers uit het land komen, hebben meestal geen retourrit en gaan ook weer leeg terug. Er rijden dus veel lege Schiphol taxi’s rond. Er is geen coördinatie tussen deze twee stromen. En juist hierin schuilt mijns inziens een deel van de oplossing.

Als we dat kunnen aanpakken werkt dat op meerdere fronten. Zo kan een hogere bezettingsgraad van taxi's gerealiseerd worden. Hierdoor kunnen ook de tarieven omlaag. Immers, als de lege zitplaatsen op de retourrit gevuld zijn, kan het tarief voor alle passagiers naar beneden. Er is ook maatschappelijke winst, zoals minder congestie en minder CO2 uitstoot.

Nieuwe initiatieven zouden deze twee vervoersstromen met elkaar kunnen combineren. Een nieuwe organisatie van de vervoerstromen kan ontstaan waarin ook de opstelstrook van Schiphol Transfer Assistance Balie (STA) een plek kan hebben. Chauffeurs en bedrijven die meewerken aan een goed gecoördineerde, efficiënte afhandeling van taxipassagiers zijn bij een goede organisatie gemakkelijk te identificeren. Chauffeurs die hier niet aan mee willen doen, moeten van Schiphol geweerd worden. En dan komt er weer rust rond de taxi’s. Daar wordt iedereen beter van: passagiers, milieu en taxibedrijven.

Bekijk meer artikelen

Bekijk hoe voordelig een taxi voor jou is!

Zoek een taxi