Blog

Over taxi's en Gogido

Gewijzigde Taxiwet laat echte vernieuwing links liggen

De overheid heeft besloten om twee onderdelen van de eerder aangekondigde wijzigingen op de Taxiwet, die per 1 januari 2016 ingaan, aan te passen. Ik ben een voorstander van wetgeving die meer ruimte biedt voor vernieuwing en ondernemerschap. Maar de wijzigingen (en aanpassingen) die nu zijn aangekondigd hebben naar mijn idee te weinig impact op de markt. Het is vooral het opheffen van onzinnige regeltjes, die toch al niet worden nageleefd of geen werking hebben op innovatie. En dat is een gemiste kans! Dat wil overigens niet zeggen dat ik me op sommige vlakken niet kan vinden in de gedachtegang van de staatssecretaris.

Paul Pietersen, 09-12-2015

Onderscheidend vermogen door service

Zo komt er een vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid als onderdeel van de ondernemersvergunning. De staatssecretaris vindt dit meer aan de branche zelf om dit te regelen via keurmerken of diploma’s. Dat vind ik een goed uitgangspunt. De ondernemer kan zich naar de klant of opdrachtgever onderscheiden door goede service te leveren. Als de branche dat wil faciliteren met een diploma of keurmerk is dat mooi. Ook kunnen klanten hieraan bijdragen door het geven van beoordelingen. Ik denk dat een ondernemer daar meer van leert dan van een cursus. Overigens zou het wel mooi zijn als de overheid dan de € 1.500 voor een vergunning bij KIWA ook eens tegen het licht houdt. Ik heb me rot zitten piekeren waarom dat zo duur moet zijn.

Anno 2016 kiest de overheid toch ook nog steeds voor papier

Drie andere wijzigingen hebben betrekking op de aanwezigheid, of het kunnen verkrijgen, van documenten in de taxi zelf. Zo hoeft de taxivergunning niet meer fysiek in de auto te liggen, kunnen ritbonnen digitaal worden aangeboden en mag informatie over tarieven en klachtenafhandeling digitaal verstrekt worden. Alleen taxi’s die ook mensen op de openbare weg meenemen moeten, behalve de vergunning, alles nog wèl op papier kunnen tonen of overleggen. En dat laatste begrijp ik niet. Ik heb nog nooit iemand op het standaard tariefkaartje van een taxi zien kijken en op basis van vergelijking met andere taxi's in de buurt een keuze zien maken. Het moet juist van de taxibedrijven zelf uitgaan om inzichtelijk te maken wat klanten kunnen verwachten in de taxi. De overheid hoeft dat niet af te dwingen.

Ook de verplichte taxameter wordt afgeschaft voor taxi’s die geen mensen oppikken van de openbare weg. Iets dat volgens mij in de praktijk al gebeurt. Ik hoor in ieder geval veel bedrijven tegen onze web-redacteuren zeggen: “wij hebben geen meters in de auto”. En dit niet alleen bij contractvervoerders.

Schaf VOG voor taxi niet af

Wat mijn verbazing wekt is dat de staatssecretaris overweegt de verplichting te laten vervallen voor taxichauffeurs om de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) iedere 5 jaar te vernieuwen. Ook kijkt ze naar het laten vervallen van een verplichte VOG voor ondernemers. Dat is mijn inziens nu juist iets wat wél belangrijk is en wat de taxibranche zelf niet kan regelen. Taxichauffeurs hebben vaak te maken met kwetsbare mensen. En juist in andere branches waar dit ook het geval is, wordt de VOG vaker verplicht gesteld.

Zoals je kunt lezen zijn er dus elementen van de taxiwet die functioneel zijn voor de branche, maar ook onderwerpen waar de plank nu wordt misgeslagen. Ik wil de staatssecretaris graag uitnodigen om ook het onderwerp innovatie beet te pakken. En ik ben uiteraard beschikbaar om onder het genot van een kop koffie van gedachten te wisselen over het stimuleren van vernieuwing en het ondernemerschap in de taximarkt.

Bekijk meer artikelen

Bekijk hoe voordelig een taxi voor jou is!

Zoek een taxi